0 Comments
 اختصاص ۴.۵ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی به عشایر کشور

 اختصاص ۴.۵ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی به عشایر کشور

[ad_1] کرمعلی قندالی روز شنبه در نشست شورای عشایری استان سمنان در یکی از مناطق ییلاقی شهرستان مهدیشهر در استان سمنان، افزود: آبرسانی به عشایر کشور به صورت شبکه ای با اقدامات سازمان امور عشایر ایران تا پایان امسال به ۶۳ درصد از عشایر انجام خواهد شد. وی بیان کرد: با هزینه کرد ۲ هزار […]