0 Comments
ترامپ شکاف‌های اجتماعی آمریکا را عمیق کرده است

ترامپ شکاف‌های اجتماعی آمریکا را عمیق کرده است

[ad_1] واکنش‌های خشونت ‌آمیز به کشته شدن جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی در تعداد زیادی از شهرهای این کشور انجام می شود، آنچنان گسترده است که ممکن است آینده سیاسی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. نکته‌ای که در این میان خودنمایی می‌کند، شکاف طبقاتی و نژادی است، شکافی که در دوره ریاست جمهوری […]