0 Comments
طرح‌های تفصیلی از نظر محتوایی بلاتکیلف مانده‌اند

طرح‌های تفصیلی از نظر محتوایی بلاتکیلف مانده‌اند

[ad_1] محمد هادی مهدی نیا روز دوشنبه در نطق پیش از دستور شورای اسلامی شهر مشهد افزود: طرح‌های تفصیلی به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد توسعه شهری در چند دهه اخیر ابزاری برای هدایت و کنترل شهرها بوده‌اند.وی ادامه داد: در فرایند نظام شهرسازی کشور، کاستی‌ها و نواقص جدی وجود دارد و به منظور دستیابی به […]