0 Comments
مسابقات مجازی راهکاری برای ورزش در ایام کرونا

مسابقات مجازی راهکاری برای ورزش در ایام کرونا

[ad_1] به گزارش ایرنا خوزستان از جمله استان های کشور است که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد و این وضعیت موجب تعطیلی بسیاری از باشگاه های ورزشی در رشته های مختلف شده است.‌ هیات ها و ورزشکاران این استان هیچ موقع تعطیلی باشگاه های ورزشی را به منزله تعطیل شدن ورزش ندانسته […]