0 Comments
همجواری با مناطق قرمز و جولان کرونا در لارستان

همجواری با مناطق قرمز و جولان کرونا در لارستان

[ad_1] رئیس دانشکده علوم پزشکی لارستان در حالی از تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستانی و جولان کرونا در لارستان خبر داده که معتقد است: یکی از خطرات جدی و چالش های فرا روی تشدید و  قرمز شدن وضعیت کرونایی در شهرستان های لارستان، خنج و اوز و حتی گراش همین قرابت ها و مراودات و […]