0 Comments
تدارک آموزش و پرورش فارس برای سال تحصیلی جدید و پاسخ به حاشیه‌ها

تدارک آموزش و پرورش فارس برای سال تحصیلی جدید و پاسخ به حاشیه‌ها

[ad_1] فرهاد اسماعیلی دوشنبه ۱۶تیرماه در نخستین نشست مطبوعاتی‌اش در سمت مدیرکل آموزش و پرورش فارس، به شبهه‌ها و ادعاهای اخیر درباره فساد، رانت‌بازی و وجود باندهای مافیایی در این اداره کل پاسخ داد.پیش از این، برخی با بیان موضوعاتی همچون دخالت‌های سیاسی در عزل و نصب‌های این اداره کل، فساد مالی، تشکیل باند و […]