0 Comments
نخستین ثبت بین‌المللی اختراع مورد حمایت قرار می‌گیرد

نخستین ثبت بین‌المللی اختراع مورد حمایت قرار می‌گیرد

[ad_1] به گزارش روز چهارشنبه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،  این کانون با حمایت از مخترعان زمینه تسهیل فرآیند ثبت اختراع را در دفاتر معتبر ثبت اختراع خارجی فراهم کرده است، همراهی کانون با مخترعان، فرآیند ثبت اختراع را سرعت داده است،  از سویی کمک بسیاری در هزینه‌های ثبت اختراع به افراد می‌شود. مخترعان در این مسیر از حمایت […]